banner31

banner29

13.05.2012, 19:20 90

Yeni Anayasa enerjimizi artırsın

 Pek çok şeyi başardık ama vesayet altındaki anayasalardan kurtulamadık. Anayasa, tüm toplumun üzerinde mutabık olduğu kurallar manzumesi olması gerekirken bir zümre tarafından talep edilen ve tüm toplumun uyması istenen emirler silsilesi halinde hep karşımıza çıktı. Artık böyle bir anayasa istemiyoruz. Onlarca konuyu anlatan, tehdit eden, ali kıran başkesen bir anayasa olmaz. Anayasa dediğin ülkenin enerjisini artırır. Sorunları daha da içinden çıkılmaz hale getirmeyip milletin önünü açan bir anayasa. Aynı işi daha az enerjiyle yaptıran ama tüm insanları harekete geçiren bir anayasa olmalı. Nasıl bir anayasa olmalı? Yunus’un dediği gibi;
Söz ola kese savaşı,
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı,
Yağ ile bal ede bir söz
 
Dünyanın En Kısa Anayasası
Bir zamanlar üç bilge bir araya gelip dünyanın en kısa anayasasını yazmaya koyuldular. İnsanın hareketlerine ve davranışlarına hükmeden kanunu gösterebilen kişi, dünyanın en bilge kişisi seçilecekti.
Bir zamanlar üç bilge bir araya gelip dünyanın en kısa anayasasını yazmaya koyuldular. İnsanın hareketlerine ve davranışlarına hükmeden kanunu gösterebilen kişi, dünyanın en bilge kişisi seçilecekti.
“Allah suçluları cezalandırır.” diye teklif etti bilgelerden birisi. Tek cümleydi; kısa ve özdü.
Fakat diğerleri bunun bir kanun değil bir tehdit olduğunu söyleyerek itiraz ettiler. Birinci bilgenin bu teklifi kabul edilmedi.
“Allah sevgidir.” dedi ikinci bilge.
Ama bu teklif de kabul görmedi, çünkü insanın görevlerini tam anlamıyla açıklamıyordu.
Sonra üçüncü bilge tane tane şu teklifte bulundu:
“Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi, başkalarına yapmayın.” ve ilave etti:
“Kanun budur; gerisi sadece yoruma kalmıştır.”
Diğer bilgelerde bu teklifi kabul ettiler ve o bilge zamanın en bilge kişisi seçildi.
Anayasa olmazsa olmaz mı?
Anayasa, bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirleyen, bazı ülkelerde yazılı, bazılarında ise yazısız genel kabul görmüş kurallar bütünüdür. Anayasa ile ayrıca kişilerin temel hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çoğu ülkede anayasa, yazılı ve bütünsel bir belgedir. Bu tip ülkeler "şekli" anlamda anayasaya sahiplerdir. Oysa İngiltere'de yazılı bir anayasa yoktur. Buna ise "teamüli anayasa" denmektedir. Bu ülkede temel kurumların işleyişi yüzlerce yıllık geleneklere, yasalara ve belgelere göre düzenlenir.
Anayasal hak; Ekoloji
Sosyal boyutta çok zengin eko sistemleri barındıran ülkemiz; etnik, dini, siyasi ve sosyal alanların yaşandığı nadir topraklardan biridir. Bütün bu alanların üzerinde ittifakla durabileceği bir konu vardır; Ekoloji daha anlaşılır bir ifade ile çevre bilimidir. Yani doğa ile uyum içinde olmak demektir. Yeni anayasa tartışmaları içinde ekolojik anayasa da üretildi; http://ekolojikanayasa.org/
Burada çevrenin bir tüketim malı değil gelecek kuşaklara taşınması gereken bir emanet olarak vurgulanması yapılıyor. İçinde yaşadığımız ortamı gün gelir arar olmayalım. Ekolojik dengeyi korumak anayasal bir görev olsun.
Sonuç itibari ile anayasa ile tüm toplumun üzerinde mutabık kalacağı terimleri kararlaştırdığımızda geri kalanları kanun ve yönetmelikler ile düzenleyebiliriz. Halen yürürlükte olan 1982 anayasası 177 maddeden oluşuyor. Anayasa insanların kafalarında sorular değil açılımlar oluşturmalıdır. Sınırlayıcı değil geliştirici olmalıdır. Enerji kaybettirici değil enerjimizi artırmalıdır. Yine Yunusun tarif ettiği gibi;
Yol odur ki doğru vara
Göz odur ki Hak'kı göre
Er odur alçakta dura
Yüceden bakan göz değil
Bu vatan bilgeleri toprağında öğütmüştür. Tek maddeli bir anayasa için bizim de 3 yeni bilge mi bulmamız lazım?  Yoksa bilgeleri gölge eden bir anayasa ile yıllarca enerjimizi kaybetmek mi?

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
14°
parçalı bulutlu